Aile Hukuku

Aile hukuku kapsamında Türk Medeni Kanunu’nda ve diğer bazı özel yasalarda düzenlenen konulara ilişkin uyuşmazlıklar aile mahkemelerinde görülür. Aile mahkemeleri, uzmanlık mahkemelerinden olup sosyal çalışmacı, ruh bilimci gibi alanda çalışan kişilerin yardımından yararlanıldığı mahkemelerdir.

Bilişim Hukuku

Gerçek ve tüzel kişilerin e ticaret pazar yeri ve sosyal medya şirketlerinden yaptıkları alışverişler sebebi ile uğradıkları zararlar ve internetten içerik kaldırma ile hukuka aykırı içerikler sebebi ile erişim engelleme konularında da Karal Hukuk Bürosu bünyesinde Hukuki Danışmanlık ve Dava Vekilliği hizmeti verilmektedir.

İcra ve İflas Hukuku

Büromuz İcra İflas Kanunu kampsamınca yerli ve yabancı, gerçek veya tüzel kiş müvekkillerimizin haklarını imar ve tesis üzere avukatlık ve danışmanlık hizmetini sonuç alma odaklılık perspektifi ile sunmaktadır.

Gayrimenkul Hukuku

Karal Hukuk Bürosu, konusunda uzman ve başarılı avukatlar aracılığı ile İdare hukuku alanında; İdarenin yaptığı idari işlemlere karşı idari başvurunun yapılması ve davaların açılması ve bu dava ve başvuruların takibinin gerçekleştirilmesi, İdare Mahkemelerinde açılacak iptal davası ve tam yargı davalarının sonuçlandırılmasını sağlamaktadır.

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Karal Hukuk Bürosu; Türkiyede yaşayan, çalışan, evlenen, çocuk sahibi olan, taşınır ve taşınmaz mal edinen veya edinmek isteyen, miras yolu ile kendisine mal varlığı kalan ve bunun gibi hukuki durumlarda yabancı şahıs ve tüzel kişilerin durumu özellik arz etmekte olup vatandaşlık ve yabancılar hukukunun konusunu oluşturmaktadır.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Karal Hukuk Bürosu; Mahkemeler ve diğer mercilerde, müvekkillerin bu husustaki ticari menfaatlerini korumaya yönelik hukuki koruma tedbirlerini almakta ve geniş kapsamlı hukuki hizmetler sunmaktadır.

Miras Hukuku

Miras hukuku, insanların ölümlerinden sonra malları üzerinde yapmak istedikleri ölüme bağlı tasarrufları ve ölümleri halinde, gaipliğine karar verilmesinden sonra veya ölüm karinesinin varlığı halinde mirasa konu mallarının (tereke) yasal mirasçılar ve diğer mirasçılar arasında ne şekilde paylaştırılacağını, borçlarının nasıl ve hangi sırayla ödeneceğini inceleyen bir özel hukuk dalıdır

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Karal Hukuk Bürosu yerli ve yabancı sermayeli şirketlere şirketin kuruluş alamasından başlayarak, ticari faaliyetleri esnasında Ticaret Hukuku ve Şirketler Hukuku kapsamında ihtiyaç duyabileceği her türlü hukuki hizmeti etkin şekilde sağlayarak ortaya çıkan uyuşmazlıkları çözüme kavuşturduğu gibi birçok durumda uyuşmazlıkların ortaya çıkmasının önlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmaktadır.

Hakkımızda

  • Kurucu avukatımız Av. Burhan Karal, Kuleli Askeri Lisesi’nde eğitimini tamamladıktan sonra Kara Harp Okulundan mezun olarak subay olarak görev yapmaya başlamış bu süreçte de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitimini tamamlayarak avukat olduktan sonra Subaylık görevinden ayrılmış ve avukatlık yapmaya başlamıştır. Uzun yıllar İngiltere’de Conveyancing ve Immigration International Business Relation konularında çalıştıktan sonra 2000 yılında İstanbul Büyükçekmece’de KARAL HUKUK BÜROSU’NU kurarak faaliyete başlamıştır
  • Karal Hukuk Bürosu, kuruluşundan bugüne kadar etkin ve disiplinli kadrosuyla, birçok alanda tüzel ve gerçek kişi müvekkillerine hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.  Müvekkillerinin hukuki sorunlarını hızlı ve en etkin şekilde çözüme kavuşturarak hukuk dünyasında adım adım zirveye ilerlemektedir. Bu bağlamda müvekkillerinin hukuki sorunları, gün gün takip edilmekte ve klasik çözüm yolları yanı sıra uzlaşma, tahkim, arabuluculuk ve hakem yolu ile başarıyla sonuçlandırılmaktadır.

Kadromuz

Makaleler

İngilizce adı Chargeback olan Ters İbraz; Visa ve Mastercart gibi uluslararası ödeme yöntemlerinin şartları arasında yer alan ve kart kullanıcısını korumayı amaçlayan kuraldır.

Kıdem ve İhbar Tazminatı; İş yerinde en az 1 yıl süre ile çalışa işçiye kanunda belirtilen diğer koşulları da sağlaması durumunda işçinin işe başladığı tarihten itibaren iş sözleşmesi devamı süresince her geçen tam yıl için iş verence işçiye 30 günlük ücreti tutarında ödenen tazminata Kıdem Tazminatı denir.

İcra Ve İflas Kanunu’nda Değişiklik Yapan Torba Kanun Ne Getiriyor; 7327 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Torba Kanun”) 19 Haziran 2021 tarihli ve 31516 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Torba Kanun, yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Avukata Sor

Avukata Sor özelliğini kullanarak hukuki konularda online bilgi alabilirsiniz.

Hizmet Bölgelerimiz

İstanbul geneli Avukatlık Danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Hukuki ihtiyaçlarınız ve talepleriniz doğrultusunda, problemlerinize çözüm buluyoruz. Karal Hukuk Bürosu İstanbul Büyükçekmece’de müvekkillerine avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.