KAÇAKLARIN YARGILANMASINDA GÜVENCE BELGESİ

Güvence Belgesi
28 Eylül 2022 karal_karal 0 Comments

Yargılama sırasında kaçak olan şüpheli ve/veya sanık hakkında, yargılamaya gelmesini sağlamak amacı ile ortaya çıkması hâlinde tutuklanmayacağı yönünde güvence belgesi verilebilir. Güvence belgesinin iki türü vardır. Bunlardan ilki sanığa verilen güvence belgesi ve ikincisi ise suça verilen güvence belgesidir. Sanığa verilen güvence belgesi, sanığın yargılandığı bütün suçlardan tutuklanmasını önlerken; suça verilen güvence belgesi ise, sanığa, yalnızca verildiği suçtan tutuklanmayacağı yönünde güvence vermektedir.

Güvence belgesi, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun “Sanığa verilecek güvence belgesi” başlıklı 246.maddesinde düzenlenmiş olup, madde metni şu şekildedir;

Sanığa verilecek güvence belgesi

Madde 246 – (1) Mahkeme, gaip olan sanık hakkında duruşmaya gelmesi hâlinde tutuklanmayacağı hususunda bir güvence belgesi verebilir ve bu güvence koşullara bağlanabilir.

(2) Sanık, hapis cezası ile mahkûm olur veya kaçmak hazırlığında bulunur veya güvence belgesinin bağlı olduğu koşullara uymazsa belgenin hükmü kalmaz.

Ceza Muhakemesi Kanununda, güvence belgesi verilebilmesinin ilk şartı, sanığın kaçak olmasıdır. Yani, mevcutta tutuklu bir şahıs hakkında tutuksuz yargılanma koşulu ile güvence belgesi verilemez. Ayrıca belirtmek gerekir ki, tutukluluk gerektirmeyen bir suçtan dolayı kişi hakkında güvence belgesi verilemez.

Ceza Muhakemesi Kanununda güvence belgesi verilebilmesinin koşullara bağlanabileceğinden bahsedilmiştir. Bu koşulların belirlenmesi hususunda, mahkemeye ciddi bir takdir yetkisi verilmiştir. Örneğin, mahkeme, nakdi teminat ödenmesi şartı ile de güvence belgesi verilmesine hükmedebilir.

Belirtmek gerekir ki Ceza Muhakemesi Kanunu’nun ilgili maddesi dikkate alındığında, mahkemenin verdiği güvence belgesinin sadece kendi yargılamasına etkisi vardır. Örnek vermek gerekir ise; Ahmet isimli kişi İstanbul X Ağır Ceza Mahkemesi ve Ankara X Ağır Ceza Mahkemelerinde işlemiş olduğu farklı suçlardan yargılanmaya devam etmekte iken İstanbul X Ağır Ceza Mahkemesinin vermiş olduğu güvence belgesi Ankara X Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanması engellemez.

NOT: Tarafımız sormak istediğiniz hususları Avukata Sor kısmımızdan sorabilirsiniz. Karal Hukuk Bürosu olarak İstanbul Büyükçekmece merkezli ofisimizde alanında uzman kadromuz ile sizlere hizmet vermekteyiz. İletişime geçmek için Karal Hukuk Bürosunun iletişim sayfasını kontrol edebilirsiniz.

YAZAR

Av. D. CEMAL KARAL