Ay: Kasım 2021

26 Kasım 2021 karal_karal 0 Comments

01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 107. maddesiyle, mülga 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nda yer almayan yeni bir dava türü olarak belirsiz alacak ve tespit davası kabul edilmiştir. 6100 sayılı Kanun’un 107. maddesine göre,
“(1) Davanın açıldığı tarihte alacağın miktarını yahut değerini tam ve kesin olarak belirleyebilmesinin kendisinden beklenemeyeceği veya bunun imkânsız olduğu hâllerde, alacaklı, hukuki ilişkiyi ve asgari bir miktar ya da değeri belirtmek suretiyle belirsiz alacak davası açabilir.

26 Kasım 2021 karal_karal 0 Comments

Bu yazımızda olağanüstü kanun yollarından biri olan yargılamanın yenilenmesi yolundan ve özellikle hükümlü lehine yeniden yargılamadan bahsedeceğiz. Yargılamanın yenilenmesi ceza hukuku alanında uygulanan ve hukuka aykırı şekilde kesinleşmiş olan hatalı kararların düzeltilmesi yoludur. Ancak yargılamanın yenilenmesi, uygun şartlar oluştuğunda infaz sona ermiş hatta ve hatta hükümlü ölmüş olsa dahi uygulanabilir.