YAĞMA (GASP) SUÇU VE CEZASI

11 Ocak 2022 karal_karal 0 Comments

YAĞMA (GASP) SUÇU VE CEZASI, Yağma suçu kişilerin malvarlığına yönelmiş olduğundan Türk Ceza Kanunu sistematiğinde “Malvarlığına Karşı Suçlar” arasında yer verilmiştir.

Yağma suçuna ilişkin açıklamalara geçmeden önce yağma suçunun mağdurunun malın maliki, ya da sahibi olması gerekmez. Suçun yöneldiği malı elinde yasal bulunduran kişiler yani zilyetlikleri malın sahibi olmamasına rağmen suçun mağduru olabilirler.

Yağma suçu diğer adıyla gasp suçu, Türk Ceza Kanunun ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Türk Ceza Kanunu’nun 148. maddesinde suçun temel şekli Türk Ceza Kanunu’nun 149. Maddesinde suçun cezasını artırıcı etkiye sahip nitelikli haller Türk Ceza Kanunu’nun 150. maddesinde ise cezayı azaltıcı nitelikli hal düzenlenmiştir.

Yağma yani, gasp suçunda bir kişinin zilyetliğinde olan bir menkul malı bu suçun failinin cebir veya tehdit kullanmak suretiyle almasıdır. Diğer bir anlatımla yağma suçunda fail o malın zilyedinin yani sahibinin rızası dışında o malı cebir yada tehdit kullanarak mağduru bu malı kendisine teslim etmeye zorlamasıdır. Yağma (Gasp) Suçu hırsızlıktan farklı olarak zor kullanarak bir kişiden taşınır malın alınması söz konusudur.

Yağma (Gasp) Suçu Cezası

Türk Ceza Kanunu’nun 148. Maddesinin 1. bendinde yağma (gasp) suçu ve cezasını oluşturan suç ve cezası şu şekilde tanımlanmıştır:

  • Kişi, başkasının hayatına ya da tehdit ettiği yakının hayatına, vücuduna veya cinsel bütünlüğüne zarar vermekle tehdit ederek, zarar vererek ya da cebir kullanarak, kişinin malını vermesini sağlayarak karşı tarafı zarar uğratmak suretiyle işlediği suç sebebiyle altı yıldan on yıla kadar hapis cezası alır.

Yağma (Gasp) Suçunun nitelikli hallerinde ise bu cezalar arttırılmaktadır.

Yağma (Gasp) Suçunda Zamanaşımı

Yağma (gasp) suçu ve cezasını etkileyen en önemli etkenlerden biri de mağdura uygulanan cebir ve onun niteliğidir. Yağma suçu geçmişte, savaşlarda bir gibi görülse de günümüz koşullarında ciddi bir suç olduğu unutulmamalıdır.

Yağma suçunun da uygulanan cebir dolayısıyla daha ciddi bir boyutu vardır. Bu durum nitelikli yağma ile yağma (gasp) suçu ve cezası farkını ortaya koyar.

Yağma (gasp) suçu ve cezası zamanaşımı ise diğer durumlarda olduğu gibi 15 yıl olarak belirlenmiştir. Suçun işlendiği tarihten itibaren hesaplanmalıdır.

Görevli ve Yetkili Mahkeme

Yağma (Gasp) Suçunda görevli mahkeme Ağır Ceza Mahkemesi olup suçun işlendiği yer Ağır Ceza Mahkemesinde yargılama görülecektir.

Yağma suçunun failinin 18 yaşından küçük olması halinde görevli mahkeme Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’dir.

Kovuşturulması şikayete tabi olmayıp, Cumhuriyet Başsavcılığınca re’sen yapılır.

NOT: Tarafımız sormak istediğiniz hususları Avukata Sor kısmımızdan sorabilirsiniz.

Leave a Reply:

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir