Etiket: KARAL HUKUK HMK

17 Aralık 2021 karal_karal 0 Comments

Hak kısaca , hukuk düzeninin koruduğu menfaattir. Davaya konu edilen talep eğer ki birden fazla sebebe dayandırılabiliyorsa bu durumda hakların yarışması gündeme gelecektir.

26 Kasım 2021 karal_karal 0 Comments

01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 107. maddesiyle, mülga 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nda yer almayan yeni bir dava türü olarak belirsiz alacak ve tespit davası kabul edilmiştir. 6100 sayılı Kanun’un 107. maddesine göre,
“(1) Davanın açıldığı tarihte alacağın miktarını yahut değerini tam ve kesin olarak belirleyebilmesinin kendisinden beklenemeyeceği veya bunun imkânsız olduğu hâllerde, alacaklı, hukuki ilişkiyi ve asgari bir miktar ya da değeri belirtmek suretiyle belirsiz alacak davası açabilir.