HIRSIZLIK SUÇU

10 Ocak 2022 karal_karal 0 Comments

Hırsızlık Suçu Nedir?

Malvarlığına karşı işlenen suçlar başlığı altında düzenlenen suç hırsızlık suçudur.

Kanunda hırsızlık suçu “Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.” Şeklinde tanımlanmıştır.

Bu tanımdan hareketle hırsızlık suçu için gerekli olan ilk şart taşınır bir malın olması ve bu taşınır malın elinde bulunduranın rızasına aykırı olarak alınması gerekmektedir. Rızasına aykırı olarak teriminden zorla, cebir kullanarak veya tehdit ederek sonuçlarının çıkarılmaması gerekmektedir. Aksi halde suçun kanuni vasfı değişir ve daha ağır yaptırımları olan yağma suçunun kanuni unsurları gerçekleşir. Örnek vermek gerekir ise; Bir kişiye ait telefonun bıçak zoru ile alınması yağma suçunu oluştururken, masada bırakılan telefonu karşı tarafın izni olmadan alması ve kullanması hırsızlık suçunu oluşturur.

Suçun oluşması için gerekli olan ikinci unsur ise kendisine veya bir başkasına yarar sağlamak maksadı olmasıdır. Burada kastedilen yararın maddi bir yarar olması şart değildir. Maddi yararın yanında manevi yarar da olabilir. Belirtildiği üzere burada amacın yarar sağlamak olması gerekmektedir. Buradan hareketle yarar sağlamak amacıyla bir şeyin alınmış olması fakat yarar sağlanamamış olması durumunda da hırsızlık suçunun oluşacağı ortadadır.

Açıkta Bırakılan Eşya Hırsızlığı Nedir?

Açıkta bırakılan eşyalar üzerinden hırsızlık yapılıyorsa alınan ceza azalacaktır. Örneğin daha iyi anlatmak gerekir ise; Market’in önünde bırakılan paletin çalınması açıktan hırsızlık suçunu oluşturur. Açıktan hırsızlık suçunun 1 yıl ile 3 yıl arasında cezalandırma sistemi vardır.

Açıktan hırsızlık suçunun diğer hırsızlık suçlarına oranla cezası daha azdır.

Nitelikli Hırsızlık Nedir?

Nitelikli hırsızlık suçu TCK madde 142 de düzenlenmiştir. Hırsızlık suçunun cezayı ağırlaştıran haline nitelikli hırsızlık suçu denir.

TCK Madde 142- (1) Hırsızlık suçunun;

a) Kime ait olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında veya ibadete ayrılmış yerlerde bulunan ya da kamu yararına veya hizmetine tahsis edilen eşya hakkında,
b) (Mülga: 18/6/2014-6545/62 md.)
c) Halkın yararlanmasına sunulmuş ulaşım aracı içinde veya bunların belli varış veya kalkış yerlerinde bulunan eşya hakkında,
d) Bir afet veya genel bir felaketin meydana getirebileceği zararları önlemek veya hafifletmek maksadıyla hazırlanan eşya hakkında,
e) Adet veya tahsis veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında,
f) (Mülga: 2/7/2012-6352/82 md.) İşlenmesi hâlinde, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

İnsanların nitelikli hırsızlık suçu sonrasında alacağı ceza artırılmış olacaktır. Öncelikle 3 yıldan 7 yıla kadar ceza alımı söz konusu olabilir. Afet anlarında yapılan hırsızlık suçu en ağır şekilde cezalandırılacaktır.

Leave a Reply:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir