KARA PARANIN AKLANMASI SUÇU

6 Şubat 2022 karal_karal 0 Comments

KARA PARANIN AKLANMASI SUÇU NEDİR?

Kara paranın aklanması suçu, diğer bir deyiş ile suç gelirlerinin aklanması suçu tanım olarak, hukuka aykırı yollardan kazanılmış olan gelirlerin değerini mümkün olduğunca koruyarak, yetkililerin dikkatini çekmeyecek ve kullanılabilirliğini arttıracak şekilde düzenleyerek veya hukuka uygun hale getirerek, başka varlıklara dönüştürülmesi işlemidir.

Türk Ceza Kanunu’nun 282. Maddesinde suç düzenlenmiştir.

(1) Alt sınırı altı ay veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini, yurt dışına çıkaran veya bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek veya meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla, çeşitli işlemlere tâbi tutan kişi, üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

(2) Birinci fıkradaki suçun işlenmesine iştirak etmeksizin, bu suçun konusunu oluşturan malvarlığı değerini, bu özelliğini bilerek satın alan, kabul eden, bulunduran veya kullanan kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Kanun metninden de anlaşılacağı üzere burada suçun oluşabilmesi için isteyerek ve bilerek yapmak gerekmektedir. Yani bu suçun oluşabilmesi taksirle mümkün olmamaktadır. Sadece kasten yapılabilen bir suç tipidir.

KARA PARA AKLAMA SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ

Türk Ceza Kanunu 282. Madde

(3) Bu suçun, kamu görevlisi tarafından veya belli bir meslek sahibi kişi tarafından bu mesleğin icrası sırasında işlenmesi halinde, verilecek hapis cezası yarı oranında artırılır.

Madde metninden de açıkça anlaşılacağı üzere kamu görevlisinin bu suçu işlemesi suçun nitelikli hali olarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemedeki asıl amaç kamu görevlisi sıfatına haiz kişilerin haklarını kötüye kullanmalarının önlenmesidir.

Türk Ceza Kanunu 282. Madde

(4) Bu suçun, suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır.

Madde metninden de açıkça anlaşılacağı üzere bu suçun örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi suçun nitelikli hali olarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemedeki asıl amaç, örgüt halinde işlenen suçlarda suçla mücadele eden kolluk kuvvetleri gibi birimlerin yaşamış olduğu zorluktur.

Türk Ceza Kanunu 282. Madde

(5) Bu suçun işlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

Tüzel kişiler için uygulanacak güvenlik tedbirleri Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerinde düzenlenmiştir.

ETKİN PİŞMANLIK DÜZENLEMESİ

Türk Ceza Kanunu 282. Madde

(6) Bu suç nedeniyle kovuşturma başlamadan önce suç konusu malvarlığı değerlerinin ele geçirilmesini sağlayan veya bulunduğu yeri yetkili makamlara haber vererek ele geçirilmesini kolaylaştıran kişi hakkında bu maddede tanımlanan suç nedeniyle cezaya hükmolunmaz.

Bu düzenlemedeki amaç, işlemiş olduğu suçtan vazgeçen, suç yönündeki iradesini ortadan kaldıran faili ödüllendirmektir. Bunun uygulanabilmesi için şartlar yukarıdaki fıkrada açıkça görülmektedir.

  • Henüz kovuşturma aşamasına geçilmemiş olmalıdır. Yani fail hakkında dava açılmamış olmalıdır.
  • Failin yetkili makamlar ile işbirliği yapmasıdır.

NOT: Tarafımız sormak istediğiniz hususları Avukata Sor kısmımızdan sorabilirsiniz. Karal Hukuk Bürosu olarak İstanbul Büyükçekmece merkezli ofisimizde alanında uzman kadromuz ile sizlere hizmet vermekteyiz.

Leave a Reply:

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir